مطالب مرتبط با کلید واژه " دانشکده پرستاری "


زمان و نحوه آزمون آسکی

شرایط و نحوه برکزاری آزمون پیش کارورزی دانشجویان ترم ۸ پرستاری با حول و قوه الهی اولین آزمون فینال عملی دانشجویان پرستاری ورودی مهر۹۳-۹۴ در روز سه شنبه ۹۷/۰۳/۲۲ به مدت سه روز در محل دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی برگزار خواهد شد.نحوه برگزاری آزمون به شرح زیر می باشد.

ادامه مطلب