اخبار

زمان و نحوه آزمون آسکی

شرایط و نحوه برکزاری آزمون پیش کارورزی دانشجویان ترم ۸ پرستاری با حول و قوه الهی اولین آزمون فینال عملی دانشجویان پرستاری ورودی مهر۹۳-۹۴ در روز سه شنبه ۹۷/۰۳/۲۲ به مدت سه روز در محل دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی برگزار خواهد شد.نحوه برگزاری آزمون به شرح زیر می باشد.

ادامه مطلب
ثبت نام کارشناسی ارشد علوم پزشکی

ثبت نام کارشناسی ارشد علوم پزشکی

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابتدای اسفند شروع و تا پانزدهم اسفند ادامه دارد. جهت ثبت نام به آدرس ااینترنتی http://www.sanjeshp.ir مراجعه نمایِید.

ادامه مطلب